Skip links

Ważne zmiany dla kierowców. Droższe paliwo i nie tylko

Przepisy drogowe 2018

Koniec z redukcją punktów karnych, rządowa walka ze smogiem przez podwyższanie opłat czy coraz bardziej restrykcyjne przepisy na prawo jazdy to tylko niektóre ze zmian nad którymi trwają prace.. Urzędnicy niemal każdego miesiąca serwują kierowcom informacje dotyczące nowych przepisów, które mają ułatwić im poruszanie się po polskich drogach.

Zatem co w najbliższym czasie się zmieni? Jakie projekty ustaw leżą już w Sejmie? Co wolno kierowcom, a czego nie?

Zapraszamy na przegląd najświeższych informacji.
Tekst, który czytasz jest regularnie aktualizowany.
Ostatnia modyfikacja: 20.04.2018

skrzynie_biegow_manualne_zajac_sklep_cta2

Obowiązkowe badania dla starszych kierowców

Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej już niedługo we wszystkich krajach wspólnoty wprowadzone zostaną obowiązkowe i regularne badania dla kierowców po 60. roku życia. W przypadku oceny negatywnej odbierane będą uprawnienia do kierowania pojazdami.

Według statystyk, 1 na 10 wypadków w Polsce spowodowanych jest właśnie przez starszych kierowców, a jako przyczyny wskazuje się gorsze funkcjonowanie zmysłów wzroku i słuchu oraz pogorszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Unia wskazuje, że kierowcy seniorzy mają problemy m.in. z prawidłową oceną odległości czy szybkimi reakcjami w warunkach słabszej widoczności.

Przypomnijmy, że wedle obecnie obowiązujących przepisów, wszyscy polscy kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy nie są zobligowani do przechodzenia okresowych badań nawet w przypadku znacznego pogorszenia stanu zdrowia. W Unii Europejskiej są już jednak państwa, które co roku wzywają seniorów na kontrole lekarskie i wydają im prawo jazdy wyłącznie z krótkim terminem ważności.

Duże zmiany redukcji punktów karnych i zmiany po zdaniu prawa jazdy

Na początku roku poinformowano o bardzo dużych zmianach w przepisach, które miały wejść w życie 4 czerwca 2018 roku. Ministerstwo Cyfryzacji zdecydowało się jednak przełożyć ich termin na czas nieokreślony, ze względu na problemu przy wdrożeniu nowego systemu ewidencji kierowców CEPiK 2.0 Mimo to niemal pewne jest wejście w życie większości z przepisów.

Prawo jazdy (proponowane zmiany przepisów):

  • dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców
  • obowiązkowy kurs doszkalający (praktyczny i teoretyczny) między 4 a 8 miesiącem okresu próbnego. Kurs będzie dodatkowo płatny
  • obowiązek jazdy z zielonym listkiem (do 8 miesiąca)
  • większe ograniczenia prędkości (do 8 miesiąca) tj. bez względu na porę dnia 50 km/h, 80 km/h poza obszarem zabudowanym, 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej
  • zakaz pracy na stanowisku kierowcy zawodowego (do 8 miesiąca)
  • maksymalnie 3 wykroczenia przez cały okres próbny. W przypadku przekroczenia starosta wydaje decyzję o cofnięciu prawa jazdy (przy popełnieniu dwóch wykroczeń okres próbny zostanie przedłużony a kierowca zostanie skierowany na badania psychologiczne)

* powyższe dotyczy także kierowców, którzy musieli podejść do egzaminu ponieważ ich prawo jazdy zostało cofnięte

Punkty karne (proponowane zmiany przepisów):

  • w przypadku przekroczenia 24 punktów karnych kierowca nie straci uprawnień, jednak zostanie skierowany na dodatkowe szkolenie (do odbycia w ciągu 30 dni od wydania decyzji administracyjnej)
  • podczas szkolenia odbędą się zajęcia teoretyczne i badania psychologiczne
  • szkolenie potrwa 4 dni (28 godzin)
  • szkolenia można będzie odbywać tylko raz na pięć lat – jeżeli kierowca wcześniej ponownie przekroczy limit 24 punktów zostanie mu odebrane prawo jazdy

Nie będzie mandatów za przekroczenie prędkości w stanie wyższej konieczności?

16 kwietnia przyjęto projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, wedle którego – w przypadku wyższej konieczności – kierowcy nie będą tracić prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie w terenie zabudowanym 50km/h.

Nowelizacja dotyczy kierowców przekraczających przepisy w konieczności ratowania życia lub zdrowia osób, a także dóbr prawnie chronionych. W praktycznie oznacza do osoby jadące na pomoc innym, zmierzające do szpitala z chorymi, czy strażaków OSP śpieszących na akcję.

Droższe paliwo, napływają nowe informacje

Na przełomie marca i kwietnia doszło do wyraźnych podwyżek ceny benzyny bezołowiowej. Choć miała to być podwyżka widoczna zwłaszcza w podczas świąt Wielkanocnych wciąż się utrzymuje.

W porównaniu do lutego 2018, dziś płacimy ok. 10 gr więcej za każdy litr paliwa. Eksperci ostrzegają, że w okresie wakacyjnym ceny kolejny raz mogą podskoczyć w górę. O szczegółach będziemy informować.

Nie trzeba już mieć przy sobie OC i dowodu rejestracyjnego?

W nowelizacji Kodeksu drogowego ma znaleźć się zapis ściągający z kierowców konieczność posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i polisy OC.

Według projektu dane te mają być sprawdzane przez policję za pośrednictwem Centralnej Ewidencji Pojazdów. Bez zmian pozostaje jednak obowiązek posiadania przy sobie aktualnego prawa jazdy.

Rząd walczy ze smogiem wprowadzając opłatę emisyjną

Ten temat zelektryzował wszystkich zmotoryzowanych Polaków zimą, gdy rząd szukał rozwiązania na walkę ze smogiem i zanieczyszczenie powietrza – sprawę szeroko komentowana w mediach. Zgodnie z pomysłem premiera Morawieckiego, jednym z rozwiązań mogłoby być doliczenie do każdego litra benzyny 8 groszy netto. Kwota ta miałby być przeznaczana na rozwój elektromobilności.

Więcej informacji znajdziesz >> tutaj.

Co ważne – według Ministerstwa Energii i spółki PKN Orlen opłata emisyjna nie powinna mieć wpływu na cenę detaliczną paliw. Jej koszty zostaną podzielone pomiędzy podmiotami zajmującymi się kwestią ekologii w transporcie.

Return to top of page